• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileŞtiri

Celebrarea celei de-a doua aniversări de la crearea asociaţiei “Regina Maria”

La data de 11 martie 2016, Ambasada a găzduit evenimentul organizat de Asociaţia „Regina Maria” – organizaţie non-profit, creată la 8 martie 2014 în or. Geneva, de către un grup de iniţiativă din cadrul comunităţii moldovenilor din Elveţia, condus de dna Maria Jomir-Flores.

Evenimentul, la care au participat aproximativ 35 de persoane, a fost prilejuit celebrării celei de-a doua aniversări de la crearea asociaţiei. Întrucât obiectivul de activitate al organizaţiei vizează promovarea rolului femeilor în societate, ediţia aniversară din acest an a fost dedicată promovării imaginii femeii de succes din Europa de Est. În calitate de invitate de onoare, la eveniment au participat trei doamne de succes, care au reuşit să se afirme într-un anumit domeniu de activitate, atît în Elveţia, cît şi peste hotare, și anume – dna Lucica Ditiu, România (medic, Director Executiv al organizaţiei de luptă împotriva tuberculozei „Stop TB Partnership”), dna Svetlana Voutova Gross, Bulgaria (interpret ONU, Preşedinta asociaţiei de caritate pentru copii „Lyre”) şi dna Cezara Colesnic, Republica Moldova (pictor) – au relatat despre experienţa profesională acumulată de-a lungul activității.

De un interes deosebit s-a bucurat expoziţia pictoriţei de succes din Republica Moldova, Cezara Colesnic, tablourile căreia au fost expuse în incinta Ambasadei. Ambianţa de sărbătoare a fost susţinută de tânărul moldovean Nicu Costea, stabilit în Elveţia, care a interpretat la saxofon cîteva melodii din repertoriul internaţional. Oaspeţii au fost serviţi cu bucate şi vinuri tradiţionale din cele trei ţări. Totodată, ţinînd cont de încărcătura simbolică a lunii martie, în incinta Ambasadei au fost expuse o serie de mărţişoare confecţionate de dna Daniela Bălănescu, originară din România.

În cuvîntul său de salut, E.S. dl Tudor Ulianovschi, Ambasador al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană, a adresat felicitări reprezentanţilor asociaţiei „Regina Maria” în legătură cu celebrarea celei de-a doua aniversări, dorindu-le succes în activitatea pe care o desfăşoară. Totodată, Şeful Misiunii a ţinut să reitereze disponibilitatea şi deschiderea Ambasadei faţă de colaborarea cu asociaţiile diasporale moldoveneşti din Elveţia, în vederea organizării unor activităţi culturale comune, care să promoveze valorile, cultura şi tradiţiile naţionale în ţara de reşedinţă. De asemenea, Ambasadorul Tudor Ulianovschi a încurajat reprezentanţii comunităţii moldovenilor din Elveţia să se implice activ în proiectele adresate diasporei, susţinute de Guvernul Republicii Moldova şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora de la Chişinău, menţionînd în mod special programul „Diaspora Engagement Hub”, finanţat de către Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, care oferă 39 de granturi tematice în valoare totală de 125 de mii de franci elveţieni pentru proiecte de susţinere a diasporei şi atragere a capitalului uman.