• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileŞtiri

Schimb de opinii între reprezentanţii Guvernului şi membrii comunităţii moldoveneşti din Elveţia privind problematica migraţiei şi a diasporei

La data de 24 aprilie 2015, Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană a facilitat organizarea unui schimb de opinii dedicat problematicii migraţiei şi a diasporei la care au participat reprezentanţii comunităţii moldoveneşti din Elveţia şi membrii unei delegaţii guvernamentale din Chişinău, reprezentând Biroul pentru Relaţii cu Diaspora a Cancelariei de Stat, Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei financiare, Reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii din RM, aflată într-o vizită de studiu în Confederaţia Elveţiană.

Cu acest prilej, au fost discutate diverse subiecte de interes special, inclusiv problemele cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare dar şi cei care încearcă să revină acasa. În rezultatul schimbului de opinii au fost consemnate sugestii şi recomandări de natură să ameloreze şi să eficientizeze interacţiunea dintre comunităţa moldovenescă din străinătate şi instituţile cu competenţe din ţară în sfera diasporei.