• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileŞtiri

Ambasada Republicii Moldova a lansat iniţiativa constituirii unor asociaţii ale diasporei moldoveneşti în Elveţia

Pe 16 decembie 2006, la sediul Ambasadei Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană, a avut loc Prima Reuiniune Organizatorică a Diasporei Moldoveneşti din Confederaţia Helvetică. Organizată la iniţiativa Ambasadei, acţiunea a reunit reprezentanţii persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliaţi în diferite cantoane şi oraşe elveţiene.

În cadrul reuniunii, dnul Victor Moraru, Îînsărcinat cu afaceri a.i., a informat participanţii asupra importanţei atribuite de către autorităţile moldoveneşti susţinerii persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, făcîndu-se referinţă la documentele relevante aprobate pe plan naţional, priorităţile stabilite în acest domeniu, precum şi la acţiunile întreprinse în acest sens, văzute şi prin prisma dezbaterilor şi concluziilor Congresului al II-lea al diasporei moldoveneşti, care a avut loc la Chişinău, în perioda 12-14 octombrie 2006. În acelaşi context, participanţii la reuniune au fost îndemnaţi să se asocieze în societăţi sau asociaţii, fiind asiguraţi de sprijinul Ambasadei în acest efort organizatoric, vezi discursul intergral.

Reprezentanţii diasporei moldoveneşti din Elveţia au exprimat mulţumiri pentru atenţia şi susţinerea acordată acestei categorii de persoane de către autorităţile Republicii Moldova şi s-au arătat interesaţi să contribuie, în continuare, la intensificarea relaţiilor moldo-elveţiene, fiind scoase în evidenţă contribuţiile concrete aduse de către unii dintre ei în această privinţă.

Totodată, participanţii la reuniune au recunoscut că, constituirea unor asociaţii ale diasporei moldoveneşti din Elveţia va fi de natură să faciliteze atît contactele şi conlucrarea cu instituţiile relevante din Republica Moldova, cît şi promovarea cooperării moldo-elveţiene în diferite domenii.

În această perspectivă, s-a convenit asupra organizării la începutul lunii martie a anului 2007, cu sprijinul misiunii diplomatice din Geneva, a celei de-a doua reuniuni a diasporei moldoveneşti din Elveţia pentru a se discuta şi decide asupra unor formule concrete de asociere.