• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileŞtiri

Constituirea „Asociaţiei Moldo-Elveţiene Prietenii Republicii Moldova”

Pe data de 2 martie 2007, la sediul Organizaţiei Elveţiene pentru Facilitarea Investiţiilor din Zurich (SOFI) a avut loc inaugurarea „Asociaţiei Moldo-Elveţiene Prietenii Republicii Moldova”. Creată la iniţiativa unui Grup de Iniţiativă, compus din reprezentanţi ai diasporei moldoveneşti şi din cetăţeni elveţieni, această organizaţie ne-guvernamentală îşi propune ca obiective promovarea relaţiilor prieteneşti şi culturale dintre Republica Moldova şi Elveţia, în baza încurajării şi consolidării contactelor inter-personale şi inter-instituţionale la nivelul celor două ţări. Conform statutului său, Asociaţia va desfăşura o serie de activităţi orientate, între altele, spre promovarea culturii moldoveneşti în Elveţia, desiminării informaţiei despre Moldova şi coordonarea unor proiecte umanitare.

În contextul participării la lucrările Adunării Constitutive, dnul Victor Moraru, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Republici Moldova în Confederaţia Elveţiană şi pe lîngă Oficiul ONU din Geneva, a salutat inaugurarea Asociaţiei, exprimînd încrederea că respectiva va contribui la diversificarea şi consolidarea relaţiilor dintre Moldova şi Elveţia. Făcîndu-se trimitere, la importanţa atribuită de conducerea Republicii Moldova dezvoltării cooperării moldo-elveţiene, membrii Asociaţiei au fost încurajaţi să contribuie la intensificarea relaţiilor bilaterale, inclusiv în domeniile economic, comercial şi investiţional. De asemenea, au fost date asigurări că membrii Asoţiaţiei vor fi susţinuţi de autorităţile moldoveneşti şi, în particular, de către Ambasada Republicii Moldova în Elveţia, în viitoarele lor activităţi.

Vizualizează discursul integral

Asociaţia „Prietenii Republicii Moldova” este prima organizaţie ne-guvernamentală creată în Elveţia cu aportul diasporei moldoveneşti. Constituirea sa denotă eforturile curente ale diasporei de a se organiza în diferite formule de asociere, conform celor convenite în cadrul Primei Reuniuni Organizatorice a Diasporei Moldoveneşti din Confederaţia Helvetică, care a avut loc la data de 16 decembie 2006, la sediul Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU din Geneva.