• ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileAnunţuri

Ambasada invită membrii comunităţii să aplice la DIASPORA ENGAGEMENT HUB

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației (OIM), misiunea din Moldova și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC) a lansat DIASPORA ENGAGEMENT HUB - un program de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, inclusiv asociațiilor și grupurilor de inițiativă.

Programul dat reprezintă o materializare a mai multor iniţiative de susține şi valorificare a capitalul uman al diasporei, discutate inclusiv şi cu membrii comunităţii moldoveneşti din Elveţia, în cadrul unei schimb de opinii organizat pe 24 aprilie 2015 de către Ambasada Republicii Moldova, la sediul acesteia în Geneva.

În acest sens, Ambasada invită toţi membrii comunităţii să se implice activ în valorificarea acestei iniţiative.

Etapa preliminară a programului Diaspora Engagement Hub prevede trei subprograme ce vor susține:

REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI

18 granturi a câte 2.000 CHF vor fi oferite profesioniștilor din diasporă în scopul de a încuraja transferul de capital uman și experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, prin intermediul reîntoarcerii profesionale pe termen scurt (2 săptămâni – 2 luni).

PROIECTE INOVATOARE ALE DIASPOREI

16 granturi a câte 4.000 CHF vor fi oferite membrilor diasporei pentru implementarea în Republica Moldova a unor proiecte și activități cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale.

PARTENERIATE TEMATICE REGIONALE

5 granturi a câte 5.000 CHF vor fi oferite asociațiilor din diasporă pentru desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socio-economic regional, comunitar, educațional și de sănătate, care vor fi implementate de un grup de inițiativă, compus din cel puțin două asociații din diasporă din minimum două țări și un ONG din Republica Moldova.

Dosarele de aplicare pot fi depuse online, în perioada până pe – 31 martie 2017, prin intermediul formularelor online.

Proiectele vor fi examinate o dată la două luni pe parcursul întregii perioade de aplicare de către o comisie comună de evaluare OIM / BRD.

Programul DIASPORA ENGAGEMENT HUB nu se va limita la cele 39 de granturi acordate. Mizând pe buna colaborare cu partenerii de dezvoltare și pe implicarea diasporei, pe parcurs numărul subprogramelor și al granturilor ar putea crește.