• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Link-uri utile

The United Nations Office at Geneva (UNOG)

Comunicate de presă

Ambasadorul Tudor Ulianovschi a prezentat, în cadrul Comitetului pentru Economie şi Finanțe al Adunării Generale ONU la New York, raportul activității sale în calitate de Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare UNCTAD

În perioada 5-6 octombrie, Ambasadorul Tudor Ulianovschi a prezentat, în cadrul Comitetului pentru economie și finanțe (Comitetul al doilea) al Adunării Generale ONU la New York, raportul activității sale în calitate de Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare UNCTAD.

În discursul său în fața membrilor Comitetului, Ambasadorul Ulianovschi a subliniat faptul că dezvoltarea durabilă, în special Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, necesită a fi scopul final al tuturor strategiilor comerciale, care urmează a fi coordonate cu celelalte politici și inițiative ale agențiilor ONU la nivel internațional. În acest sens, în cadrul sesiunii anuale a UNCTAD prezidate de către Ambasadorul Ulianovschi la Geneva în perioada 11-22 septembrie 2017, Statele Membre au avut dezbateri cu privire la creșterea economică incluzivă, strategiile de dezvoltare în contextul digitalizării, investițiile în economia digitală, rolul turismului în dezvoltarea economică a continentului african, precum și activitatea a două grupuri interguvernamentale cu privire la finanțarea pentru dezvoltare și comerțul electronic.

În cadrul vizitei sale la cartierul general al ONU la New York, Ambasadorul Ulianovschi a avut o serie de întrevederi bilaterale cu înalți funcționari și delegați în cadrul ONU, printre care dna Amina Mohammed, Secretar-General Adjunct ONU, dl Zhenmin Liu, Secretar-General adjunct pentru Afaceri Economice și Sociale, dna Inga Rhonda King, Vice-Președintele ECOSOC, cu conducerea Oficiului pentru fimanțare şi dezvoltare, Oficiul Președintelui Adunării Generale ONU. În cadrul întrevederilor au fost discutate modalitățile de învigorare a mecanismelor interguvernamentale ONU pentru a maximiza rolul și impactul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare asupra implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.