• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Link-uri utile

The United Nations Office at Geneva (UNOG)

Comunicate de presă

Delegația Republicii Moldova a prezentat cel de-al treilea raport periodic privind implementarea Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

În perioada 21-22 septembrie, la Geneva, delegația Republicii Moldova, condusă de Viorica Dumbrăveanu, Viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a participat la a 62-a sesiune a Comitetului ONU privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR) în cadrul căreia a fost examinat cel de-al treilea raport periodic privind implementarea de către Republica Moldova a Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

Delegația Republicii Moldova a prezentat ultimele evoluții din domeniile relevante pentru Comitet și a subliniat prioritățile naționale cu privire la protejarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Experții ONU au salutat eforturile Republicii Moldova de a crea un cadru legal și instituțional de protecție a drepturilor omului în concordanță cu cele mai înalte standarde internaționale, în același timp încurajând Guvernul să depună eforturi suplimentare pentru transpunerea în practică a normelor și documentelor strategice existente.

În cadrul dialogului interactiv între Comitet și delegația națională, membrii delegației au răspuns la o serie de întrebări detaliate privind protejarea dreptului la educație, muncă, sănătate, dreptul la un standard adecvat de viață. În același timp, discuțiile au cuprins aspecte transversale ce țin de protejarea drepturilor omului în Republica Moldova, precum funcționarea instituției Ombudsmanului, aplicarea principiului nediscriminării, politicile privind egalitatea de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor și a copiilor, protecția drepturilor minorităților, dezvoltarea regională, politicile de mediu, funcționarea zonelor economice libere.

În urma evaluării, Comitetul va prezenta un set de recomandări în Concluziile finale, care vor fi făcute publice în data de 6 octombrie 2017. În Concluziile sale, Comitetul va indica trei aspecte concrete care necesită atenția urgentă a autorităților și pe marginea implementării cărora Guvernul va trebui să raporteze Comitetului în decurs de 18 luni.

1 Concluziile finale, raportul național și alte documente relevante pentru examinarea Republicii Moldova pot fi accesate pe pagina web a celei de-a 62-a sesiuni a CESCR:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1149&Lang=en