• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Link-uri utile

The United Nations Office at Geneva (UNOG)

Comunicate de presă

Protejarea drepturilor copilului în Republica Moldova examinate în cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului

În perioada 18-19 septembrie, la Geneva, delegația Republicii Moldova, condusă de Stela Grigoraș, ministrul sănătății muncii și protecției sociale, a participat la a 76-a sesiune a Comitetului ONU privind drepturile copilului (CRC) în cadrul căreia au fost examinate rapoarteleperiodice 4 și 5 privind implementarea de către Republica Moldova a Convenției cu privire la drepturile copilului.

În deschidere, Șeful delegației Republicii Moldova a subliniat realizările importante înregistrate de Republica Moldova în ce privește protejarea drepturilor copilului pe parcursul a ultimilor 10 ani, printre altele fiind menționate reducerea ratei sărăciei absolute de la 26 la 11 %, reducerea de zece ori a numărului copiilor aflați în instituții rezidențiale, dezvoltarea unui sistem integrat de asistență și servicii sociale destinate copiilor.

Prezentarea a fost urmată de dialogul direct cu membrii CRC care au recunoscut meritul autorităților din Republica Moldova pentru progresul considerabil obținut în domeniu, subliniind în același timp necesitatea amplificării eforturilor mai ales în privința protejării grupurilor vulnerabile. Întrebările adresate de Comitet au avut ca scop examinarea în profunzime a măsurilor întreprinse de Guvern în vederea implementării fiecărui articol din Convenție dar și întrebări cu privire la întreg mecanismul de protejare a drepturilor omului în general: funcționarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului, asigurarea egalității și nediscriminării, rezultatele implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției.

În finalul celor două zile de examinare, șefa delegației, ministrul Stela Grigoraș a reiterat angajamentul autorităților de a implementa recomandările pe care Comitetul urmează să le emită în urma evaluării. La rândul său, Raportorul Olga Khazova a apreciat angajamentul Guvernului Republicii Moldova în avansarea reformelor ce țin de protejarea drepturilor copilului și a îndemnat țara noastră să faciliteze participarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc.