• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileComunicate de presă

Comisia Mixtă comercial - economică moldo – elvețiană reunită la Berna

Cea de-a VI-a Comisie Mixtă moldo-elvețiană în domeniul comercial - economicși-a încheiat lucrările la Berna, soldându-se cu rezultate concrete în diverse domenii de colaborare, reciproc avantajoase. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de către dl. Vitalie IURCU, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, iar delegația elvețiană a fost condusă de către dna Livia LEU, Ambasador, Șef al Direcției Relații Economice Bilaterale din cadrul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice al Elveției (SECO).

Principalele teme de discuţii au vizat atragerea investițiilor în economia națională, dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, valorificarea asistenței tehnice și financiare oferită țării noastre de către Guvernul elvețian, precum și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energetic, financiar – bancar, al inovației și tehnologiei, metrologiei și industriei famaceutice. Alte subiecte importante de pe agenda consultărilor bilaterale de la Berna au vizat rolul IMM-urilor şi dezvoltarea mediului de afaceri. În acest sens, părțile au promovat potențialul existent în domeniul agriculturii, comerțului cu bunuri și servicii, pe care îl dețin principalele întreprinderi mici și mijlocii din ambele țări.

Atât delegația Republicii Moldova, cât și Delegația Confederației elvețiene au salutat eforturile diplomatice în vederea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene, care reglementează cadrul juridic al operării zborurilor directe între cele două state. Prima cursa directă între Chişinău și Geneva se va deschide începând cu data de 15 decembrie curent, fiind preconizată operarea de către compania Air Moldova a două zboruri săptămânale.

În cadrul Comisiei mixte au fost remarcate evoluţiile Republicii Moldova în dialogul avut cu cele patru state ale Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), cu statele membre UE, Organizaţia Mondială a Comerţului, precum și parteneriatul cu Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare.

Pe parcursul vizitei la Berna, delegația Republicii Moldova a avut o întrevedere bilaterală cu Directorul Oficiului Federal pentru Energetică, dl Benoît Revaz, care a manifestat un interes sporit față de domeniul energiei regenerabile, procesului de producere a biomasei și valorificarea energetică a deșeurilor.

În vederea valorificării pe deplin al potențialului comercial-economic bilateral moldo-elvețian, părțile au convenit organizarea celei de-a VII-a comisii mixte comercial – economice la Chișinău.