• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utileComunicate de presă

25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Confederația Elvețiană

Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană salută aniversarea la data de 2 septembrie 2017 a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Confederația Elvețiană. Cu acest prilej aniversar, a avut loc un schimb de mesaje de felicitare între Președintele Republicii Moldova, dl. Igor DODON și Președintele Confederației Elvețiene, dna Doris LEUTHARD, precum și între Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dl Andrei GALBUR și Șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției, dl Didier BURKHALTER.

Președintele Republicii Moldova, dl Igor DODON a menționat că în decursul anilor s-a reușit edificarea unui dialog politic activ și inițierea unei cooperări dinamice în diverse planuri sectoriale, Elveția devenind un prieten de încredere și un important partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Domnia sa a exprimat gratitudine pentru sprijinul și contribuția valoroasă a Elveției la realizarea procesului de modernizare a țării, în special pentru asistența tehnică substanțială oferită prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Totodată, Președintele a dat asigurări că Republica Moldova rămîne ferm angajată în consolidarea parteneriatului moldo – elvețian și în fortificarea legăturilor bilaterale, în beneficiul ambelor popoare.

La rîndul său, Președintele Conferderației Elvețiene dna Doris LEUTHARD a menționat în mesajul său că decizia Confederației Elvețiene de a dubla finanțarea pentru cooperarea tehnică cu Republica Moldova în perioada 2014 – 2017 demonstrează angajamentul continuu și sporit al Confederației Elvețiene față de Republica Moldova. De asemenea, Domnia sa a salutat colaborarea constructivă și de succes în cadrul Constituentei condusă de Elveția în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, exprimîndu-și dorința de a continua eforturile comune în vederea asigurării unei colaborări fructuoase și a unei stabilități pe termen lung.

În mesajul său de felicitare, șeful diplomației moldovenești, dl Andrei GALBUR a remarcat dinamica pozitivă în dezvoltarea dialogului bilateral între cele două state, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a exprimat recunoștința pentru suportul din partea Confederației Elvețiene în implementarea reformelor structurale în Republica Moldova, precum și susținerea eforturilor țării noastre în alinierea la standardele europene, prin asistența oferită în domenii precum apă și sanitație, sănătate, migrație și dezvoltare, egalitatea genurilor, etc.

Totodată, Domnia sa a subliniat că această aniversare oferă nu doar un prilej de a celebra acest sfert de secol de cooperare, ci și o oportunitate de a revigora relațiile bilaterale între statele noastre, reafîrmînd dorința Republicii Moldova de a extinde și diversifica parteneriatul moldo – elvețian în diferite domenii de interes comun.

Șeful diplomației elvețiene, dl Didier BURKHALTER și-a exprimat convingerea că colaborarea fructuoasă între cele două state va continua în cadrul Strategiei Elvețiene de Cooperare pentru Republica Moldova pentru anii 2018 - 2021, care este în proces de elaborare de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Domnia sa a dat asigurări că Confederația Elvețiană va rămîne în continuare un partener stabil și de încredere în procesul de reformare al Republicii Moldova, iar cele două țări vor menține dialogul deschis și sincer, fortificînd legăturile strînse de prietenie.